Zpracujeme dokumentaci PO a BOZP, zajistíme revize a kontroly

Zpracujeme vám požárně bezpečnostní řešení ke změně užívání, zároveň automaticky vyřizujeme stanovisko Hasičského záchranného sboru.

Zavedeme vám nutnou dokumentaci PO a BOZP včetně zajišťování pravidlených kontrol.

Nenabízíme standardizovaný balíček, jak by se mohlo zdát. Dokumenty vypracováváme přesně pro Vaše podmínky. V požární bezpečnosti pracujeme více než 20 let a naše zkušenosti umíme promítnout do zpracované dokumentace.

Provedeme školení zaměstnanců o PO a BOZP prostřednictvím online metody.

Dokumentace PO a BOZP

20 položek

Zobrazit:

Přihlášení