Naše účast na požární konferenci přinesla další poznatky

Ve středu 23.9.2020 jsme se zůčastnili konference "Požární bezpečnost staveb" v rámci PVA EXPO Praha. Konference probíhá pravidelně již několik let a my si vždy odnášíme spoustu nových informací, odborných výkladů nových právních předpisů a poznatků z praxe.

Naše účast na požární konferenci přinesla další poznatky

Hlavními přednáškami konference byla témata "Nový zákon o požární ochraně", "Nové požární větrání", "Simulace evakuace osob" nebo také "Simulace hoření skladu pneumatik". Součástí byly ukázky a popisy požárů a jejich následků z praxe, mj. také požáru v domově pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz B v lednu 2020.

Požární bezpečnost je důležitou otázkou nejen v rámci stavebního řízení nebo změn užívání, ale rovněž při provozování objektů a pracovišť a následně také po případném požáru, kdy se šetří dodržování předpisů na úseku požární ochrany a zkoumá se chování stavebních materiálů při požáru. 

Získané informace samozřejmě zapracováváme do našeho portfolia a naším záměrem je, aby byly prospěšné nejen nám, ale zejména Vám, našim klientům a odběratelům. 

Přihlášení