Požárně bezpečnostní řešení rodinného domu

  

Prostřednictvím autorizované osoby vedené u ČKAIT Vám nabízíme zpracování: 

Požárně bezpečnostního řešení k novostavbě rodinného domu.

U rodinných domů nad 200 m2 se zpracováním požárně bezpečnostního řešení automaticky vyřizujeme stanovisko příslušného Hasičského záchranného sboru. 

Požárně bezpečnostního řešení k přístřeškům pro parkování i samostatně stojícím pergolám.

Požárně bezpečnostního řešení k přístavbám, nástavbám a vestavbám rodinných domů.

Požárně bezpečnostního řešení ke garážím.

Požárně bezpečnostního řešení k rekonstrukcím rodinných domů.

Změny užívání v objektech rodinných domů, zřizování nových provozoven.

 

 

Působíme po celé republice a pokud je to nutné, se zpracováním požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) automaticky vyřizujeme stanovisko Hasičského záchranného sboru. 

 

V praxi působíme více než 20 let. 

 

 

 

 

Přihlášení