Hasicí přístroj bez tlaku

Věříme, že je Vaše provozovna vybavena hasicími přístroji a v termínu min. 1x za rok u nich zajišťujete kontrolu provozuschopnosti. I toto Vám ale samozřejmě připomínáme při pravidelných kontrolách. Co ale v případě, že během roku zjistíte, že na manometru hasicího přístroje leží ručička v červeném poli? Zajistěte si co nejdříve kontrolu Vaším revizním technikem. Je možné, že se bude jednat pouze o vadu na manometru. V horším případě se ale jedná o ztrátu tlaku a v případě požáru bude hasicí přístroj nepoužitelný.

Hasicí přístroj bez tlaku

Přihlášení