Nepřístupné požární hydranty

Na fotografii je snad jedno z nejtvrdších řešení, jak zabránit ztrátám nebo poškození na vybavení hydrantu. Krádeže hadic a proudnic jsou častým jevem zejména u bytových domů. Takovému řešení se ovšem vyvarujte.

Nepřístupné požární hydranty

Požární hydranty slouží zejména Vám, obyvatelům bytových domů, nájemcům nebytových prostor, zaměstnancům provozoven apod. k zajištění prvotního zásahu zjištěného požáru. Přístup k hydrantu nesmí být zamezen tak, aby došlo k prodlení v případě nutnosti jeho použití, nebo jej nebylo možné použít vůbec. Chraňte si své životy a životy ostatních osob. Včasný zásah v prvních minutách požáru může být rozhodující. Požární bezpečnost by měla být na prvním místě. 

Vhodná řešení nejlépe konzultujte vždy s Vaším revizním technikem. 

Přihlášení