Práce prováděné ze žebříku

Práce prováděné ze žebříku - častokrát skloňované téma na seminářích, školeních a také přímo na pracovištích. Podívejte se na fotografii s titulkem "jak se to nesmí dělat". A věřte, nejde o nahranou situaci, ale o skutečnost.

Práce prováděné ze žebříku

Bezpečnostní pravidla práce na (ze) žebříku jsou jasně stanovená. Pokud si nejste jisti správným pracovním postupem, stačí se jen zeptat nás "bezpečáků" nebo nadřízených zaměstnanců. Nikdy neprovádějte práce tak, aby se dalo hovořit o porušení bezpečnostních pravidel, stejně jako je vidět na fotografii. 

Základní zásady bezpečné práce: 

Nikdy neprovádějte práce, pokud nemáte bezpečně ustavený žebřík na pevném podkladu, po celou dobu použití musí být zajištěna jeho stabilita. 

Žebřík vždy před prací zkontrolujte, zda není poškozený. 

Na žebřík může vstupovat (even. vystupovat) vždy jen jedna osoba, v pevné obuvi, obráceny obličejem k žebířku.

Žebříky používané pro sestup nebo výstup musí svým horním koncem přesahovat horní okraj o 1,1 m, přičemž lze horní okraj nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí, kterou se osoba pohybující na žebříku může přidržet. Sklon žebříku zajistěte v poměru 2,5:1. 

Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

Na žebříku se nesmí provádět práce s nebezpečným nářadím.

Nikdy neprovádějte práce, které Vás mohou ohrozit na zdraví! 

 

 

Přihlášení