Rozbitý požární hlásič nebo detektor kouře Vás nemusí zachránit

Dnes běžné vybavení hotelů, penzionů, ubytoven, ale také například administrativních objektů a rodinných domů. Požární hlásiče nebo detektory kouře bývají instalovány v pokojích nebo na chodbách na stropní konstrukci. Nutná je ovšem jejich pravidelná kontrola.

Rozbitý požární hlásič nebo detektor kouře Vás nemusí zachránit

Nefunkční požární hlásič nebo detektor kouře může mít zásadní vliv na rozšíření požáru a rychlost či možnost evakuace. Čím později totiž dojde ke zpozorování požáru, tím více jsou všechny osoby ohroženější a hrozí velké ztráty nejen na majetku, ale také na životech. Pokud se setkáte s poškozeným hlásičem, neváhejte tuto situaci oznámit kontaktní osobě daného objektu, nadřízenému nebo požárnímu preventistovi. 

 

Přihlášení