Zastavěný únikový východ

Problémy s prostorem v našich provozovnách známe každý a tak umisťujeme věci, kam se dá. Tady uvádíme příklad z prodejního obchodu, kde ze zázemí z chodby vede úniková cesta. Označena je také nouzovým světlem. K únikovému východu nebylo možné projít.

Zastavěný únikový východ

V případě požáru, a zvlášť v provozovnách s hořlavým materiálem či zbožím, dojde k rychlému zakouření prostoru. Nouzové svítidlo označující únikový východ Vás v případě potřeby úniku nasměruje k únikovému východu. V praxi vznikají dva základní problémy. Dveře únikového východu jsou buďto zamčené a není možné je rychle a navíc v panice otevřít, nebo je zastavěná cesta k nim. Nedávejte příčinu hasičům, aby Vás pokutovali. Umožněte sobě, svým zaměstnancům i zákazníkům bezpečný únik v případě požáru. 

Přihlášení