Dokumentace PO a BOZP - informace

požární ochrana

Vysvětlení pojmů: 

PO - požární ochrana

BOZP - bezpečnost práce

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení stavby

Oprávněná osoba - osoba odborně způsobilá v požární ochraně a v prevenci rizik

 

Co jsou balíčky PO a BOZP?

Balíček PO a BOZP je souhrn základní dokumentace požadované základními právními předpisy pro drobné podnikatele a živnostníky s počtem zaměstnanců do 25 včetně osob pracujících mimo pracovní poměr (dohody).

Balíčky Profiredbox obsahují kompletní základní dokumentaci PO a BOZP, která je nutná pro provoz vašeho podnikání.

Zákonné normy vyžadují vést agendu, která zajistí ochranu proti požáru, chrání osoby pohybující se ve vašich provozovnách a nastavuje bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance.

Profiredbox přišel s jednoduchým řešením pro malé podnikatele a OSVČ, kteří nemají smluvní odpovědné osoby a zajišťují si chod provozu svými silami.

Jednoduchým výběrem balíčku dle druhu vaší provozovny si zajistíte nutnou dokumentaci a připravíte se na případné kontroly z úřadu inspektorátu práce, Hasičského záchranného sboru a hygieny práce.

Každý balíček je originál. Obsažená dokumentace bude šitá na vaši provozovnu dle vstupních údajů, které nám poskytnete vyplněním jednoduchého formuláře, který naleznete v popisu u každého produktu. 

 

Požárně bezpečnostní řešení: 

Požární ochrana byla nedílnou součástí při výstavbách objektů již v dávné minulosti. Požárně bezpečnostní řešní (PBŘ nebo také požární zpráva) se zpracovává jak pro novostavby, tak pro rekontrukce a opravy objektů nebo změny užívání části objektů.

Požárně bezpečnostní řešní obsahuje mj. popis stavby popřípadě popis provozu a technologie, rozdělení objektu na požární úseky, popis a zhodnocení navržených stavebních konstrukcí, posouzení parametrů únikvých cest, stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, určení způsobu zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, požadavky na vybavení hasicími přístroji a zhodnocení technických a technologických zařízení stavby.

Současně se zpracováním požárně bezpečnostního řešení vyřizujeme stanovisko místně příslušného Hasičského záchranného sboru. 

 

Pravidelné kontroly: 

Dle zájmu každého klienta provádíme prostřednictvním odborně způsobilé osoby v požární ochraně a BOZP pravidelné preventivní kontroly. 

jedná se o preventivní požární prohlídku (kontrolu požární ochrany) a bezpečnostní prověrku (kontrolu stavu BOZP) v termínech dle právních předpisů (zvýšené požární nebezpečí 1x za 6 měsíců, bez zvýšeného nebezpečí 1x za rok)

 

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí - právní předpis: 

Za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím se dle § 4 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb.,    o požární ochraně se považuje zejména činnost:

 • při které se vyskytují nebezpečné chemické látky nebo směsi klasifikované jaké oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé nebo hořlavé v množství převyšující 1000 kg látek v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
 • při které se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v celkovém množství vnitřních objemů nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku; v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku převyšujícím 60 kg,
 • u které se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm (stolařství, pekařství apod.),
 • ve výrobních provozech (dle kolaudačního rozhodnutí), ve kterých se na pracovištích vyskytují současně nejméně 3 zaměstnanci a stanoveno požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,
 • v prostorech, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší (např. archivy, kartotéky, knihovny a půjčovny knih, sklady rekvizit a dekorací, příruční sklady knih a hudebnin, sklady barev a laků, sklady pneumatik a motorových olejů atd.),
 • při které se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední blízkosti hořlavých látek,
 • v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m (kromě bytových domů),
 • ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, tedy prostory stanovené dle kolaudačního rozhodnutí, stavby pro shromáždění 200 osob a více,
 • ve stavbách pro obchod, která obsahuje prodejní plochou větší než 2000 m2,
 • ve stavbách ubytovacích zařízení, kde je poskytováno přechodné ubytování více než 20 osobám,
 • ve stavbách nebo v částech staveb, které na základě kolaudačního rozhodnutí jsou určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle § 17 odstavec 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

 

Za činnost s vysokým požárním nebezpečím se dle § 4 odstavec 3) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně se považuje zejména činnost:

 • při které se vyskytují nebezpečné chemické látky nebo směsi klasifikované jaké oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé nebo hořlavé v celkovém množství přesahujícím 5000 tun,
 • při které se vyrábí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny, hořlavé nebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5000 tun a vyšší,
 • v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním průměru větším než 0,8 m zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek klasifikovaných jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé,
 • provozovaná v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 metrů,
 • v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

 

Činnosti zde neuvedené se považují za činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. 

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení