Dokumentace PO a BOZP - o nás

  

Nabízené služby zajišťuje oprávněná osoba.

Pravidelně se školíme v oblasti PO a BOZP za Vás.

Požární bezpečnost je nejen naše práce, ale také nás baví.

požární ochrana a bezpečnost práce

Reagujeme na požadavky klientů 

Vznik Profiredboxu je reakcí na měnící se požadavky klientů a v neposlední řadě na nynější situaci ve společnosti. Mateřská firma Miroslava Vaculíková www.vaculikova.cz pracuje v oblasti požární bezpečnosti více než 20 let a svými zkušenostmi garantuje kvalitně zpracovaný produkt.

Naší výhodou je fakt, že se pohybujeme jak na straně represe, tak na straně prevence, a proto se lehce orientujeme v problematice ze všech úhlů pohledu a zabezpečíme tak naše klienty. 

Profiredbox v nelehké době reaguje na nezbytnost dodržování zákonů a ulehčuje podnikatelům, živnostníkům plnit jednoduše předpisy v oblati PO a BOZP.

Bez nutnosti strávit spoustu času a vydáním nemalých prostředků s činností, která nesouvisí s vašim podnikáním balíčky Profiredbox účinně zajistí veškerou nutnou dokumentaci.

Jednoduše na pár kliků výběrem konkrétního balíčku dle druhu Vašeho podnikání si zajistíte hladký průběh kontrol a dodržíte veškerá nařízení týkající se požární ochrany a bezpečnosti práce. 

 

Proč právě od Profiredboxu?

Zaplatíte jen to nejnutnější. V zájmu každého podnikatele je zabezpečit plynulý chod organizace a starost o zaměstnance bývá prioritou. Přesto ne vždy splníte zákonné předpisy jen kvůli nedostatečné agendě, kterou ale naše balíčky zabezpečí. Není vždy nezbytné využívat všechny možnosti, které jsou některými firmami nabízeny a přesto dostojíte zákonným normám.

Balíček od Profiredboxu je dostačující a není potřeba platit drahé měsíční paušály. Jste-li drobný podnikatel nebo živnostník, je zbytečné se vázat smlouvami a nutností platit vysoké částky za poskytovaný servis. Komplexním souborem dokumentů, které naše balíčky obsahují splníte vše, co úřady vyžadují.

Dokumenty PO a BOZP připravuje oprávněná osoba. Máme více než 20 let zkušeností v PO a BOZP.

Studujeme všechny právní předpisy a aktuální požadavky za Vás. Účastníme se důležitých školení, seminářů, webinářů a konferencí. 

Jsme rovněž členem ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Projektujeme požární bezpečnost staveb, projednáváme s Vámi podmínky změn užívání provozoven. Jsme již více než 20 let v každodenním kontaktu s hasiči, inženýry, úřadem hygieny a inspektorátem práce.

 

Aby nás bylo vidět. Aby jste o našich službách věděli. 

Myslíme to vážně a stojíme si za tím. Z dlouholeté zkušenosti při provádění pravidelných kontrol víme, že spousta drobných podnikatelů a živnostníků netuší, jaké povinnosti z pohledu PO a BOZP mají a co jim vyplývá z nájemních smluv. Chceme, aby nás bylo vidět. Umisťujeme reklamní stojany v celé ČR.

Nebojte se zeptat, rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy!  

 

banner 4         stojan

 

 

 Osvědčení a oprávění: 

 

fafa   fafa   ffas 

 ffas   

 

 

 

 

 

Přihlášení